Posts filed under ‘stepstone’

Lediga jobb: så förbereder du dig inför intervjun

Lediga jobb: så förbereder du dig inför intervjun

Lediga jobb: så förbereder du dig inför intervjun

Nytt år och nya insatser! Vi vet att personalrekryterare aldrig upphörs att förvånas över hur många av de arbetssökande som dyker upp till en intervju utan att vara förberedda. Tänk på att du ska veta: exakt tid och plats för intervjun, intervjuarens fullständiga namn, hur namnet uttalas och vilken position han/hon har i företaget.

Du ska ta reda på specifika fakta om företaget:

– var deras fabriker, kontor eller butiker finns
– vilka produkter eller tjänster företaget säljer
– hur tillväxten har varit och vad det finns för framtida tillväxtpotential

Friska upp minnet när det gäller fakta om din nuvarande/tidigare arbetsgivare. Du förväntas känna till mycket om ett företag där du har arbetat. Förbered egna frågor att ställa under intervjun. Kom i håg att en intervju är en dubbelriktad kommunikation. Arbetsgivaren kommer genom sina frågor att försöka avgöra om du har de kvalifikationer som krävs för jobbet. Du måste också i din tur genom dina frågor avgöra om företaget kan ge dig de möjligheter att växa och utvecklas som du söker.

Undersökande frågor som visar att du är påläst:

 • En mer detaljerad beskrivning av tjänsten?
 • Varför är tjänsten utlyst?
 • Vad kännetecknas företagskulturen av?
 • Finns det introduktions- och utbildningsprogram?
 • Vilken sorts människor i organisationen har lyckats bra?
 • Finns det möjligheter till vidareutbildning för dem som är särskilt duktiga?
 • Hur mycket tjänar en framgångsrik anställd efter tre till fem år?
 • Hur planerar företaget att växa?
 • Vilka är företagets bäst säljande produkter eller tjänster?

Negativa faktorer att se upp med. Under intervjuns gång kommer arbetsgivaren att utvärdera såväl dina negativa sidor som dina positiva drag. Här är en lista över negativa faktorer som ofta bedöms under en intervju och de omständigheter som oftast leder till att man inte erbjuds platsen:

 • Ovårdat yttre
 • En överlägsen, aggressiv, självupptagen, arrogant eller besserwisseraktig attityd
 • Oförmåga att formulera sig väl, brister i språk eller grammatik
 • Bristande karriärplanering – inga föresatser eller mål
 • Bristande intresse och entusiasm – passiv och likgiltig
 • Dåligt självförtroende – nervös
 • För stor vikt vid pengar – endast intresserad av lönen
 • Slingrar sig – försöker bortförklara ofördelaktiga omständigheter i meritlistan
 • Bristande takt/mognad/tillmötesgående
 • Kritisk attityd mot tidigare arbetsgivare
 • Att inte se intervjuaren i ögonen
 • Slappt handslag
 • Oförmåga att inse värdet av erfarenhet
 • Framhärda i en attityd av ”vad kan ni göra för mig?”
 • Bristande förberedelser för intervjun – har inte tagit reda på information om företaget och kan därför inte ställa intelligenta frågor

Här hittar du lediga jobb

Annonser

12 januari 2012 at 6:48 Lämna en kommentar

JobbTorget har nya och lediga jobb


På JobbTorget hittar man nästan hela arbetsmarknadens utbud vad gäller arbetsförmedlare, rekryterare, chefsrekryterare och bemanning. Vi vill uppmana arbetssökande att inte bara leta efter lediga jobb utan även använda sig av de tips och råd på de olika aktörernas hemsidor. Karriärcenter har ofta samlat andras upplevelser och erfarenheter vilket snabbt ger dig råd och en strategi för ditt fortsatta sökande.

23 januari 2009 at 12:29 1 kommentar

STORA TOPPLISTAN 2008 på Workshopping.com

Uppdaterad med ranking och betyg. Hela listan på Workshopping.com.

• [ 1 / 5 ] Monster >> – stor och bred
• [ 2 / 5 ] Eniro Jobbsök >> – har många jobb
• [ 3 / 5 ] StepStone >> – snabbväxare
• [ 4 / 5 ] JobbGuiden.se >> – riktigt bra plattform
• [ 5 / 5 ] Jobbporten.se >> – alla jobb på ett ställe
• [ 6 / 5 ] Arbetsförmedlingen >> – stor aktör
• [ 7 / 5 ] KarriärGuiden.se >> – många sektorer
• [ 8 / 4 ] Jobb24 >> – spännande mediakanal
• [ 9 / 4 ] Jobsafari >> – enkel och effektiv
• [ 10 / 4 ] Workey >> – stort utbud

03 januari 2008 at 9:22 Lämna en kommentar

Sikta mot stjärnorna – hitta en mentor


Det här hittade jag i StepStones eminenta karriärcenter (se länk).

Personlig vägledning, hjälp och stöd gör att du kan åstadkomma mer
De flesta personer håller med om att de skulle kunna åstadkomma mer i arbetslivet om de hade någon form av personlig vägledning, hjälp och stöd. En sådan vägledning kan man få genom en mentor, som ofta fungerar som ett bollplank, en vän, en rådgivare och en vägvisare. En bra mentor kan hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av dina förutsättningar och avancera i karriären.

EMC (European Mentoring Centre) – en ideell organisation med syfte att främja mentorskap – definierar mentorskap som ”hjälp av en person till en annan i att göra betydelsefulla övergångar i kunskap, arbete eller tänkande”. Förutom att förbättra personalens allmänna uppträdande, identifierar EMC flera konkreta vinster med mentorskap, t.ex. förbättrad planering, inlärning, stresshantering och kommunikationsfärdighet.

Mentorer – vem behöver dem?
Enligt EMC har mentorskapet i Europa nyligen utvidgats från att ursprungligen ha varit en aktivitet huvudsakligen riktad mot nyanställda till att vara ett alternativ för ”alla som kan ha nytta av att hämta kunskap från en mer erfaren person”.

I boken Coaching and Mentoring pekar de engelska experterna Eric Parsloe och Monika Wray på en mängd grupper som kan ha nytta av mentorskap i företagsmiljö:

nyanställda och praktikanter
handikappade eller eftersatta personer
anställda som står inför en yrkesförändring, friställning eller avgång
anställda som uttrycker en önskan att leda sin egen utveckling
chefspersoner som vill vidareutveckla sin ledarskicklighet.
Vad gör en bra mentor
Alla är inte skapade för mentorskap. Mentorer måste besitta emotionell mognad och motivation, såväl som ett äkta intresse av att utveckla andra personer yrkesmässigt och mänskligt.

Den europeiska onlineresursen ”The Coaching and Mentoring Network”, förklarar att de mest kompetenta mentorerna vet hur de hittar en balans mellan att hjälpa och vägleda och att ”underhjälpa” för att undvika för mycket beroende. Generellt ska en bra mentor erbjuda följande:

nya perspektiv
nya utmaningar
uppmuntran
hjälp att upprätthålla motivationen
hjälp med att sätta upp och uppnå mål.
Hitta en mentor
Det kan vara svårt att hitta rätt vän, partner, arbetsledare eller kollega som kan fylla rollen som mentor. Det finns tre grundläggande sätt att skaffa sig en mentor:

Mentorer som anställs av arbetsgivaren – Det vanligaste sättet att skaffa sig en mentor är att arbetsgivaren strukturerar förloppet och utser mentorer till mindre erfarna anställda. De flesta sådan program bevarar ett element av flexibilitet, så att den anställde kan hitta någon mer lämplig om relationen inte fungerar.
Mentorer som väljs av den anställde – En annan möjlighet är att de anställda väljer sina egna mentorer. En del företag stöder kamratrelationer där individer hittar varandra inom företaget. De anställda kan även leta efter en mentor externt genom att söka upp någon de litar på, som kan ge den rätta blandningen av utmaningar och vinster.
Mentorer som utvecklas naturligt – Många mentorer hittas på informella grunder. The Coaching and Mentoring Network hävdar att de bästa relationerna utvecklas naturligt när två personer anpassar sig till varandra och antar rollen av mentor och lärjunge.
Få mentorskap att fungera
Parsloe och Wray betonar att resultatet av alla mentorskap till stor del beror på kvaliteten på förhållandet mellan de inblandade personerna. För att uppnå en framgångsrik relation ska du tänka på följande:

Se till att personkemin stämmer – Innan mentorskapet börjar är det viktigt att se till att båda parterna delar värden och har en grundläggande förståelse för varandra. Du ska föreslå en försöksperiod för att inte fastna i en relation som inte fungerar.
Definiera relationen – Vid början av mentorskapet ska förväntningar och regler anges för att täcka förtroendefrågor, gränser och roller. Program som formellt leds av företaget har ofta skrivna riktlinjer men i avsaknad av sådana kommer förtroendet mellan dig och din mentor att vara en nyckelfaktor.
Utvärdera relationen – För att mentorskapet ska utvecklas är det viktigt att med jämna mellanrum utvärdera relationen. Utvärderingen görs ibland formellt genom att implementera företagsfeedback och undersökningsprocedurer. Den mellanmänskliga karaktären av mentorskap innebär emellertid att utvärderingen ofta bäst överlåts åt de inblandade personerna.

17 oktober 2007 at 11:17 Lämna en kommentar

Ny stor topplista – nya jobb

Den stora jobbportalen Workshopping.com presenterar en ny lista över de svenska jobbsajter som de tycker är bäst just nu.

STORA TOPPLISTAN

• [ 1 / 5 ] Monster >> – stor och bred
• [ 2 / 5 ] Eniro Jobbsök >> – har många jobb
• [ 3 / 5 ] StepStone >> – snabbväxare
• [ 4 / 5 ] JobbGuiden.se >> – riktigt bra plattform
• [ 5 / 5 ] KarriärGuiden.se >> – många sektorer
• [ 6 / 5 ] Arbetsförmedlingen >> – stor aktör
• [ 7 / 5 ] Jobsafari >> – enkel och effektiv
• [ 8 / 4 ] Jobb24 >> – spännande mediakanal
• [ 9 / 4 ] Jobbporten.se >> – alla jobb på ett ställe
• [ 10 / 4 ] Offentliga Jobb >> – sektorspecifika

Noterbart är att Poolia åkte ut från listan.

Du får ännu mer information på: http://www.workshopping.com

09 maj 2007 at 21:47 3 kommentarer

Stora topplistan

Med betyg och ranking sett ur ett besökarperspektiv. Ska vara ett tidsbesparande verktyg gällande marknadens utbud.

• [ 1 / 5 ] Monster >> – stor och bred
• [ 2 / 5 ] Eniro Jobbsök >> – har många jobb
• [ 3 / 5 ] StepStone >> – snabbväxare
• [ 4 / 5 ] Arbetsförmedlingen >> – stor aktör
• [ 5 / 5 ] KarriärGuiden.se >> – många sektorer
• [ 6 / 4 ] Jobb24 >> – ny spännande mediakanal
• [ 7 / 4 ] Jobbporten.se >> – alla jobb på ett ställe
• [ 8 / 4 ] JobbGuiden.se >> – bra plattform
• [ 9 / 4 ] Offentliga Jobb >> – sektorspecifika
• [ 10 / 4 ] Poolia >> – nu med fler funktioner

19 mars 2007 at 14:31 1 kommentar

CV för nyutbildade

Ett CV är personligt och därför kan man inte ge den ”riktiga” lösningen på, hur ett CV ska se ut. Man kan dock ge några riktlinjer. Ett CV kan utformas på olika sätt:

Funktionsuppdelat CV – Här framgår det vad man kan, vilken kompetens man har och arbetslivserfarenheter.
Kronologiskt CV – Det klassiska CV som fokuserar på datum/år och tidigare arbetsgivare.

Det är viktigt att man anpassar sitt CV till det arbete man söker. Det är lättast att anpassa ett funktionsuppdelat CV. I det kronologiska CV är man bunden av den kronologiska ordningen.

Om man önskar anpassa sitt funktionsuppdelade CV till ett konkret arbete eller företag, kan man ändra på ordningen av kvalifikationerna så att de passar till det aktuella arbetet. Om man t.ex. söker arbete som projektmedarbetare, ska sam- och projektarbete vara några av de första rubrikerna, men de ska längre ner på listan om det är ett annat slags arbete man söker.

Ett CV ska ge information om din studietid, dina resultatet och eventuella arbeten du haft under den tiden. Det är viktigt att karaktärisera sin studietid och således ge mottagaren ett positivt intryck av dig själv och dina kunskaper. Det får gärna framgå, vad som är speciellt med din studietid.

Kom också ihåg eventuella erfarenheter ifrån försvaret, sportklubbar, föreningar, studentorganisationer och annat relevant arbete. Undvik att göra ett ”gravstens CV”, vilket betyder ett CV som bara radar upp titlar och datum. Gör hellre ett funktionsuppdelat CV.

Ett CV bör innehålla följande:

översikt
personliga data (namn, födelsedatum eller ålder, adress och tel.nr. samt eventuell e-mail)
kvalifikationer (yrkesmässiga)
arbetslivserfarenhet (tidigare arbetsgivare)
utbildning
språkkunskaper
IT-kunskaper
andra upplysningar (personliga kvalifikationer, fritidsintressen, personliga data, m.m.)
Exempel på ett funktionsuppdelat CV

——————————————————————————–

Namn Efternamn
Adress
Postnummer Ort
Tel.nr.:

CV

KVALIFIKATIONER

Min primära kompetens omfattar:

praktisk ledarerfarenhet
erfarenhet av försäljning i butik
erfarenhet av ekonomi, redovisning, fakturering, etc.
erfarenhet av olika administrativa arbetsuppgifter, sammanställning och redigering av tränings- och undervisningsmaterial, m.m.
kännedom till områden inom Human Resource Management

Jag har bl.a. arbetat med projekt inom:

arbetsmiljöanalyser
kulturanalyser
internationell HRM

ARBETSLIVSERFARENHETER

1996 – 2000 Chef på restaurant ”Den goda maten”
Daglig ledning av personalen
Olika administrativa arbetsuppgifter samt inköp
Kassaredovisning

1993 – 1996 Butiksbiträde i ”Klä dig fint”, försäljning av kläder

UTBILDNING

1998 – 2000 MBA på Handelshögskolan, Göteborg
Examensarbete: Human Resource Management

1993 – 1996 Civilekonom på Handelshögskolan, Göteborg

1990 – 1993 Student på Glada skolan, Småstad

SPRÅKKUNSKAPER

Talar och skriver flytande engelska
Kunskaper i tyska

IT

Kunskaper i IT på användarområdet , motsvarande datakörkort (ECDL)

ANDRA UPPLYSNINGAR

Jag är 26 år gammal och bor ihop med min man. Vi har inga barn. Jag är mycket utvecklingsorienterad och har lätt för att lära nya saker. På min fritid dyrkar jag fitness och seglar gärna när tillfälle erbjuds.

28 februari 2007 at 9:31 1 kommentar

Äldre inlägg


Jobbnyfikna

 • 201 733 besökare

Tidigare om lediga jobb

Tänk på att…

...ni får gärna citera om ni uppger källa och har en länk tillbaka till oss.

JobbTorget Forum

Vi är en del av nätverket kring JobbTorget. Här finns möjlighet att få råd och tips från utvalda aktörer. Totalt når vi 1,5 miljoner arbetsnyfikna per år. Här hittar du JobbTorget och härJobbTorget FORUM. Kontakta oss om ni vill synas i nätverket på info(a)jobbtorget.se

Din egen jobbcoach?

Vi har över 500 jobbcoacher i Sverige som helt GRATIS bara väntar på att få hjälpa dig ut i arbetslivet. Att få just dig att hitta ett nytt jobb. Det enda du behöver göra är att registrera dig.
april 2019
M T O T F L S
« Dec    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930